Tag: gold

Nowe pieniądze na świecie

Obecnie oprócz tradycyjnych walut narodowych w systemie światowym dużą rolę odgrywają waluty cyfrowe niezależne od...

Kto kontroluje „tradycyjny” system monetarny ?

Według wielu ekonomistów badających obecną sytuację finansową na świecie, kontrolę nad emisją i obiegiem pieniądza...