Korzyści Korzyści

Dzięki stworzeniu dodatkowego systemu posiadającego niezbędną ilość pieniądza von zaspokoją wszystkie potrzeby gospodarki i indywidualnych gospodarstw powstaje wiele korzyści. Ludzie są w stanie konsumować na wzajem swoje usługi, dzięki czemu następuje rozwój umiejętności usługodawców oraz satysfakcji klientów. Ze względu na transparentność systemu i istniejące dzięki temu zaufane relacje gospodarcze rozwijają się i powstają bardziej złożne produkty.

Przepływ pieniądza w gospodarce jest poddawany społecznej kontroli, dzięki czemu środki lokowane są w najbardziej potrzebne i perspektywiczne projekty. Odpowiedzialność społeczna zwiększa się wraz ze świadomością tego, że każdy obywatel jest jednocześnie udziałowcem całego systemu i jego zasób. Ludzie są bardziej produktywni, spełnieni i szczęśliwi. W rezultacie tego poprawia się ich zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe.

Istnieje możliwość samorealizacji w dziedzinach i branżach dotychczas niedostępnych: przemysł kosmiczny, wysoko rozwinięty przemysł wydobywczy, nowe technologie transportu, zaawansowane technologie medyczne, kulturo-tech, projekty high-tech oparte o gospodarkę danymi, programowany rozwój przemysłu, infrastruktury logistycznej oraz mieszkaniowej.

icon
Rozwój usługodawców

icon
Odpowiedzialność społeczna

icon
Możliwość samorealizacji