Nowe pieniądze na świecie.

Obecnie oprócz tradycyjnych walut narodowych w systemie światowym, dużą rolę odgrywają waluty cyfrowe niezależne od instytucji finansowych i bankowych tzw. krypto-waluty, a także waluty emitowane przez państwa tzw. CBDC.
Państwa o dojrzałych społecznościach, posiadają też waluty lokalne, barterowe oraz dodatkowe waluty zabezpieczające przed atakiem walutowym i zapewniające dodatkową płynność.
Obecnie niewidoczne jeszcze są waluty używane w ekonomiach cyfrowych takich jak gry, jednak stopniowo giganci telekomunikacyjni, spółki technologiczne oraz operatorzy gier w coraz większym stopniu posługują się własnymi walutami emitowanymi niezależnie od państw narodowych.

Przerost sektora finansowego oraz jego niewydolność i korupcja wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań takich jak bezwarunkowy dochód podstawowy. Niektórzy postulują powrót do pieniędzy dodatnich, które zostały wyparte przez pieniądze oparte o kredyt. W najbliższych latach toczy się batalia o to jakich pieniędzy będzie używał cały Świat. Jedno jest pewne, że nie uda się powstrzymać rozwoju inicjatyw opartych o oddolne ruchy społeczne, a także utrzymać gospodarek i handlu opartego o całkowicie pusty pieniądz.

Kraje takie jak Chiny, postulują dyskretnie powrót do parytetu pieniądza cyfrowego i papierowego do kruszców takich jak złoto.

Niektóre projekty, takie jak NEOS.GOLD zakładają także parytet waluty obiegowej do zasobów naturalnych zawartych pod ziemią.