Nowe pieniądze na świecie

Obecnie oprócz tradycyjnych walut narodowych w systemie światowym dużą rolę odgrywają waluty cyfrowe niezależne od instytucji finansowych i bankowych tzw. kryptowaluty, a także waluty emitowane przez państwa tzw. CBDC.

Państwa o dojrzałych społecznościach posiadają także waluty lokalne, barterowe oraz dodatkowe waluty zabezpieczające przed atakiem walutowym i zapewniające dodatkową płynność.

Obecnie niewidoczne jeszcze są waluty używane w ekonomiach cyfrowych takich jak gry, jednak stopniowo giganci telekomunikacyjni, spółki technologiczne oraz operatorzy gier w coraz większym stopniu posługują się własnymi walutami emitowanymi niezależnie od państw narodowych.

Przerost sektora finansowego oraz jego niewydolność i korupcja wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań takich jak bezwarunkowy dochód podstawowy. Niektórzy postulują powrót do pieniędzy dodatnich, które zostały.