Kto kontroluje „tradycyjny” system monetarny ?

Według wielu ekonomistów badających obecną sytuację finansową na świecie, kontrolę nad emisją i obiegiem pieniądza na świecie sprawują osoby prywatne i instytucje.

Wbrew obiegowym opiniom, państwa narodowe nie posiadają własnych pieniędzy, ale są uzależnione od sieci międzynarodowych prywatnych funduszy i instytucji.

Większość istniejących pieniędzy skupione jest wokół kilku rodzin oraz funduszy, które posiadają udziały w kluczowych korporacjach finansowych, farmaceutycznych, chemicznych etc.