Nowe pieniądze na świecie

Obecnie oprócz tradycyjnych walut narodowych w systemie światowym dużą rolę odgrywają waluty cyfrowe niezależne od instytucji finansowych i bankowych tzw. kryptowaluty, a także waluty emitowane przez państwa tzw. CBDC....

Kto kontroluje „tradycyjny” system monetarny ?

Według wielu ekonomistów badających obecną sytuację finansową na świecie, kontrolę nad emisją i obiegiem pieniądza na świecie sprawują osoby prywatne i instytucje. Wbrew obiegowym opiniom, państwa narodowe nie posiadają...